Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Temperatur

Temperaturen måles i 2 meters højde over overfladen. Til målingen bruges et termometer.

Måleenheden er ofte grader Celcius (C) hvor vandets frysepunkt er sat til 0 grader og dets kogepunkt til 100 grader. Andre måleenheder er Fahrenheit (F) hvor vandets frysepunkt er 32 grader og kogepunkt 212 grader og Kelvin (K) hvor luftens absolutte nulpunkt (se temperaturmåling) er minus 273,15 grader celcius. Endvidere kan man på gamle termometre se måleenheden Reamur (R) hvor vands frysepunkt er 0 grader og kogepunkt 80 grader.

Da luft er svær at opvarme, vil vores lufttemperatur opnås ved at kortbølget varmestråling fra solen opvarmer overfladen, som igen udsender langbølget varmestråling som opvarmer det laveste luftlag.

Mht. varmetransport, se da under advektion og konvektion.

Se chill-factor, minimum-temperatur, maksimum-temperatur og temperaturmåling
• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Allan Temperaturen måles ikke kun kl 1200 CET (GMT/UTC plus 1 time, lig med Dansk normaltid). Der foretages overalt løbende temperaturmålinger. Du har ret i at temperaturen skal fortages i skygge. Det gjorde man i gamle dage ved udendørs at foretage temperaturmålingen i en ”Engelsk hytte”. Hytten består af et lille hvidmalet tremmehus som er anbragt i 2 meters højde på et stativ. Herved sidder termometret i skygge og gennemluftning. I dag foretages temperaturmålingen elektronisk. Mange hilsner Steen.
torsdag d. 20. juni 2019 kl. 15:43
skrev:
Vigtigt også at målingen sker kl. 1200 CET i skygge. Et termometer er som du skriver et af de få ting der rent faktisk kan kalibreres. Mvh Allan
torsdag d. 20. juni 2019 kl. 10:03