Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Vindvariation i løbet af døgnet

Vindvariationen i løbet af døgnet skyldes temperaturvariationen i løbet af døgnet. 

 

Når vi i løbet af aftenen oplever, at vinden aftager, skyldes det, at jordtemperaturen aftager. Derved vil luften blive stabil, dvs. at vertikal omrør i luften bremses, og vinden over os kan ikke komme ned til ovefladen (se stabil/instabil atmosfære). Når vi har svagest vind omkring solopgang, er det fordi vi her oplever døgnets min-temperatur (se minimumstemperatur).  

 

Når jordtemperatureni løbet af formiddagen langsomt øges, vil luften langsomt blive mere instabil. Herved begynder der en omrøring med luften i højere niveau, og den kraftigere vind over os begynder at kunne mærkes ved overfladen evt. ved vindstød. Vi kan derfor ofte observere at der dukker Cu-skyer op på himlen. Vinden vil så i løbet af formiddagen øges og opnå sit max fra middag, hvor vi har vores max-temperatur.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...