Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Vindhastigheder

Indtil 1600-tallet blev vind defineret på forskellig måde, men fra 1600-tallet besluttede man at ”vind” er luft i bevægelse.
Til måling af vindretning har man fra meget langt tilbage i historien brugt ”vindroser”.
Senere har man brugt ”vindfløje”, hvoraf en af de mest kendte nok er en ”vejrhane”. I dag foregår det for det meste elektronisk.

Egentlig måling af vindhastighed startede i 1450, da en italiener, Leon Alberti, opfandt det første anemometer (instrument til måling af vindhastighed).
Et lignende instrument blev 200 år senere genopfundet af englænderen Robert Hooke.
I vore dage bruges stadig et kopanemometer, men efterhånden måles vindhastigheden flere steder elektronisk. 

I 1806 introducerede man Beaufort-vindskalaen. Her bliver vindhastigheden over hav vurderet uden brug af instrumenter, men ved at iagttage havets tilstand. F.eks ”let vind” = ”korte bølger brydes”

Til sammenligning nogle vindstyrker i forskellig måleenhed. 

Beaufort Knob M/sek Km/t  
0 0-1 0-0,2 0-1 Stille
1 1-3 0,3-1,5 2-5 Næsten stille
2 4-6 1,6-3,3 6-11 Svag vind
3 7-10 3,4-5,4 12-19 Let vind
4 11-16 5,5-7,9 20-28 Jævn vind
5 17-21 8-10,7 29-38 Frisk vind
6 22-27 10,8-13,8 39-49 Hård vind
7 28-33 13,9-17,1 50-61 Stiv kuling
8 34-40 17,2-20,7 62-74 Hård kuling
9 41-47 20,8-24,4 75-88 Stormende kuling
10 48-55 24,5-28,4 89-102 Storm
11 56-63 28,5-32,6 103-117 Stærk storm
12 > 63 > 32,6 > 117 Orkan

Omregningen kan lettest foregå i tabellen på forsiden af dette website.

For omregning af tryk, temperatur og udregning af chill-factor mm, gå til vejrlommeregner på dmi.dk.
• • •

Kommentarer:

skrev:
I Svendborg har vi planer om at rejse et 40 m. højt udendørs Foucault-pendul ophængt i en 3mm wire. Kuglen vejer ca. 600 kg. og måler 1,4 m i diameter ( 1 milliardtedel af solens diameter). Et stort problem er vindpåvirkning af wiren. Kuglen en beskyttet af en 6 m. høj væg af armeret glas. I et mock-up forsøg på Lindø Industripark var der problemer med vindpåvirkning, men der blev brugt en 8 mm wire som var 60 m lang, og kuglen var ubeskyttet. I tilslutning til forsøget blev der foretaget meget nøjagtige målinger, og efterfølgende beregninger har vist, at foucault-drejningen vil forstyrres ved vindhastifheder > 7 m/sek. Spørgsmålet er, hvor mange dage om året, vil vort pendul ikke kunne fungere p.g.a. vindpåvirkning af wiren ? mvh poul Vase
lørdag d. 17. november 2018 kl. 17:05
skrev:
Hej Henrik. Jeg kender ikke til DR og TV2’s vejrkort. Hvis ikke andet er anført vil der altid være tale om middelvind. Dette gælder alle vindstyrker. I TV kan vejrværten nævne at der kan forekomme vindstød. På vindkort med vindfaner kan vindstødene markeres med forskellig baggrundsfarve på kortene. Inden for luftfart markeres det f.eks. i en Metar (aktuelt vejr på en lufthavn) eller Taf sådan: 250/18g32kt. Det betyder vind fra 250 grader 18 kt med vindstød til 32kt. Du kan bruge omregning af vindstyrker på forsiden af dette website. Se endvidere i ordbogen under ”vind og vindstød” og se øverst på bjælken ”Taf/Metar oversætter”. Mange hilsner Steen
tirsdag d. 7. august 2018 kl. 14:23
skrev:
På grafer fra DMI angives 10 min. middelværdi og max vindstød. På vejrkort hos DR1 og TV2 angives vindhastigheder. Er der max vindstød eller middelværdi ? Ved tabeller for kuling, storm og orkan osv angives m/sek, km/t osv. Er det max eller middelværdi ?
søndag d. 5. august 2018 kl. 13:21
skrev:
Hej Lasse. kph = km/t. Hvis du går ind på forsiden af websitet vil du øverst til højre finde en omregner af vindhastigheder. Indtast 40 under km/t og du vil under m/sek kunne aflæse at det svarer til godt 11 m/sek. Hilsen Steen.
onsdag d. 29. juli 2015 kl. 11:03
skrev:
hvad er 40 kph vind omregnet til m/sek ?
tirsdag d. 28. juli 2015 kl. 18:11
skrev:
Hej Dan. Her det nærmeste jeg kan komme med et svar på dit spørgsmål. Hilsen Steen Indtil 1600-tallet blev vind defineret på forskellig måde, men fra 1600-tallet besluttede man at ”vind” er luft i bevægelse. Til måling af vindretning har man fra meget langt tilbage i historien brugt ”vindroser”. Senere har man brugt ”vindfløje”, hvoraf en af de mest kendte nok er en ”vejrhane”. I dag foregår det for det meste elektronisk. Egentlig måling af vindhastighed startede i 1450, da en italiener, Leon Alberti, opfandt det første anemometer (instrument til måling af vindhastighed). Et lignende instrument blev 200 år senere genopfundet af englænderen Robert Hooke. I vore dage bruges stadig et kopanemometer, men efterhånden måles vindhastigheden flere steder elektronisk. I 1806 introducerede man Beaufort-vindskalaen. Her bliver vindhastigheden over hav vurderet uden brug af instrumenter, men ved at iagttage havets tilstand. F.eks ”let vind” = ”korte bølger brydes”
søndag d. 2. februar 2014 kl. 08:07
skrev:
Spørgsmål: Hvorledes målte man vindhastigheder i gamle dage, da der ikke fandtes vindmålere?
onsdag d. 29. januar 2014 kl. 13:40