Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Vind og vindstød

Vinden måles i 10 meters højde over overfladen for at komme lidt væk fra de værste forhindringer, som kan påvirke vinden. 
Vindstyrken måles normalt med et kopanemometer (et vandretliggende kors påsat små ”kopper”, som kan dreje rundt), men også andre målemetoder anvendes.

Vindretningen måles med en vindfane (vindfløj). Både styrke og retning overføres elektronisk til et instrument, som observatøren kan aflæse.

Til søs kan man anvende et håndholdt anemometer for at få en fornemmelse af vindstyrken. Kold luft vil påvirke et anemometer (sejl) kraftigere end varm luft, da kold luft har en større molekyletæthed (tæt og tung luft).

Vindstyrke og -retning midles over 10 minutter, og vindretningen er retvisende dvs. i forhold til geografisk nord. Ved flyvemeteorologiske meldinger fra Grønland kan man se 040MAG, hvor MAG betyder retning i forhold til magnetisk nord.

Ved instabil (ustabil) luft f.eks. bag en koldfront, oplever vi ofte meget varierende vindhastigheder. Dette skyldes, at luften med større vindhastighed, oppe over hovedet på os, i perioder kommer ned til overfladen. Herved opstår vindstød.

Vindstød er, når vinden i korte perioder (op til 1 min.) øger med 10 knob eller mere end middelvindhastigheden.

Vindbyger er kraftigere vindstød, som varer mere end 2 min. Optræder oftest ved kraftige Cb-skyer.

Vindstyrken oplyses inden for luftfarten i knob, inden for sejlads i m/sek. og alment som svag, frisk eller hård vind m.m. 2 knob svarer til 1 m/sek.

Se geostrofisk vind, gradientvind og jordvind
• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...