Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Underkølet regn (Underafkølet)

Frontnedbør vil på vore breddegrader starte som sne, men vil på vej mod overfladen overgå til regn, hvis vi i det laveste lag nær overfladen, i en tykkelse på mere end 500m, har positive temperaturer (se varmfront).

Underkølet Regn

Nedbør fra varmfronter kan i vintermånederne dog i specielle tilfælde falde som underkølet regn. Denne opstår ved, at vi får en "varmetunge" skubbet op over varmfrontsfladen, men bibeholder et koldt bundlag inde under frontfladen (se tegning). Nedbøren vil som normalt dannes som sne, vil herefter smelte til regn i det varme lag over frontfladen for herefter at falde ned i det kolde lag under fronten. Regnen vil så befinde sig i et lag med negative temperaturer og vil fryse spontant ved berøring med faste genstande (flyvinger, vejbaner m.m.). Dette kan, især for luftfarten, være særdeles farligt pga. kraftige isdannelser, som viser sig som et glat, tykt islag på flyet (Klaris) og deraf følgende risiko for ulykker.

For landevejstrafikken giver isdannelserne meget glatte veje, og også her der der risiko for ulykker.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...