Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Udløsningstemperatur for termik

Er den temperatur luften skal opvarmes til for at der er termik til en given højde. Se endvidere under Termik og Stabil/instabil atmosfære.
Der er flere synoptiske situationer hvor vi oplever at der ikke udløses termik.

I løbet af natten afkøles lufttemperaturen normalt over land. Dette gør at vi i mange vejrsituationer oplever at der fra morgenstunden er blevet dannet en bundinversion, og at der derfor ikke vil være termik til bl.a svæveflyvning. Da luften over land i løbet af formiddagen langsomt varmes op, vil bundinversionen opløses og vi vil efterhånden opleve øgende termik.

Hvis vi ønsker at beregne temperaturen for hvornår der er termik til f.eks 2000ft, bruger vi en temp eller pseudotemp (se under Temp og Pseudotemp). Vi finder nu den lufttemperatur som gør at temperaturen fra overfladen vil aftage 3 grader pr 1000ft (tøradiabat) til den når temperaturen i 2000ft. Dvs at lufttemperaturen skal være 6 grader højere end temperaturen i 2000ft.

Når der under "udløsningstemperatur" nævnes flere temperaturer kan det skyldes forskel mellem landsdelene samt orografiske forhold som f.eks land/kyst.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...