Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Turbulens (CAT)

CAT står for Clear Air Turbulence og er en turbulensform, som luftfarten er specielt opmærksom på. Se under jetstråle. (se tegning).

Turbulens defineres inden for luftfarten som:

Svag (Let) turbulens = Der sker mindre ændringer i flyets stilling og/eller højde. Ændringer på accelerometret er under 0,5g i flyets tyngdepunkt. Turbulensen er mærkbar.

Moderat turbulens = Der sker moderate ændringer i flyets stilling og/eller højde, men flyet forbliver UNDER FULD KONTROL hele tiden, sædvanligvis med små ændringer i flyvehastigheden. Ændringer på accelerometret mellem 0,5g og 1.0g i flyets tyngdepunkt. Passagerer føler sig presset mod sikkerhedsbælterne. Det er vanskeligt at gå i kabinen og løse genstande bevæger sig.

Kraftig turbulens = Der sker hurtige ændringer i flyets stilling og/eller højde. Flyet kan være UDE AF KONTROL i korte perioder. Der kan være store ændringer i flyvehastigheden. Ændringerne i accelerometret er over 1,0g i flyets tyngedepunkt. Passagerer kastes kraftigt mod sikkerhedsbælterne. Løse genstande kastes omkring i kabinen.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...