Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Temp

En "temp" er meteorologerne betegnelse for et diagrampapir som er fortrykt med linier og kurver for højdeintervaller, isotermer, fugt- og tøradiabater og q-linier for konstant blandingsforhold. Det dækker oså udtrykket for det telegram som indeholder data fra en radiosondering. 
Mange steder overalt i verdenen bliver der 2 gange i døgnet (nogle steder 4 gange) sendt en radiosonde til vejrs fra en radiosondestation. Dette sker kl 0000Utc og kl 1200Utc. 
En radiosonde er en ballon hvorunder der er ophængst måleudstyr som måler temperatur og fugtighed op gennem atmosfæren. Da man kender ballonens stigehastighed, kan man ved hjælp af GPS udregne vindretning og -hastighed på vej op gennem atmosfæren, indtil ballonen sprænges pga det lave tryk. Dette foregår normalt et stykke oppe i Stratosfæren (15km). Alle data bliver samlet og sendt til meteorologen som herefter får dem indplottet på et tempdiagrampapir (se tegning - kommer). 
Herefter analyserer meteorologen temperne på et kort og anfører skyart, skyhøjder og skyernes vertikale udstrækning samt diverse isningsforhold. Denne analyse giver et godt tredimentionalt billede af den aktuelle atmosfære over et område, og danner baggrunden for prognosekort for luftfarten, som herved bliver varslet om skyer, isning og turbulens over et givet område. 
Over Europa bliver der fast sendt ca 80 radiosonder op 2 gange i døgnet.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...