Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Subsidensinversion

Subsidensinversion kaldes også nedsynkningsinversion (se tegning). Den dannes i højtryksområder og skyldes luftens nedsynkning i højtryk. Ved nedsynkningen opvarmes luften og vil herved udtørre, og det er derfor normalt med tørt og solrigt vejr i højtryk. Luften kan ikke synke ned til overfladen, men må i det laveste lag bredes ud langs overfladen. Dette lag hedder friktionslaget og er 2000-3000ft (ca. 1000m) tykt. Den opvarmede luft stopper derfor oppe over os i subsidensinversionen, i toppen af friktionslaget. Vi vil derfor normalt opleve, at temperaturen fra overfladen aftager til bunden af subsidensinversionen, derpå stiger i et smalt område (inversionen er normalt 1000-2000ft tyk) for derpå atter at aftage op igennem atmosfæren.

Hvis dugpunktsspredningen i bunden af inversionen er 5 grader eller mindre, vil der være stor sandsynlighed for, at de cumulus-skyer (cu), der dannes under inversionen, vil bredes ud i inversionen som et udbredt (overskyet) lag af stratocumulus-skyer (sc). Hvis dugpunktspredningen er større end 5 grader, vil vi normalt kun have skyfrit eller letskyet af cu-skyer (smuktvejrs-cumulus).

Subsidensinversion

Se inversion
• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...