Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Strålingståge

Strålingståge er tåge, som dannes i klart (skyfrit) og stille (stort set vindstille) vejr.

Tågens overkant skal ligge 2 meter eller højere over overfladen. Pga. udstråling fra overfladen i løbet af aftenen (varmeindstrålingen fra solen i løbet af dagen er ophørt) afkøles luften efterhånden nedefra, og hvis temperaturen når dugpunktstemperaturen, bliver luften mættet, og der dannes strålingståge. Tågen kan kun dannes over land, da vandtemperaturen vil være stort set konstant.

Strålingståge starter oftest som lav jordtåge (mosekonebryg), hvis overside skal være under 2 meter. Ved "rimtåge" (lufttemperaturen er negativ) vil tågen stadig bestå af små vand/sky-dråber. Vi kan derfor opleve at tågen fryser "sætter sig" som et hvidt rubret lag på overfladen, f.eks træer eller vejbaner. Ved "iståge" (stadig negative temperaturer) består tågen af små iskrystaller.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...