Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Q-forkortelser

Før i tiden brugte man inden for bl.a. luftfarten Q-forkortelser, fordi radioforbindelsen mellem fly og flyveleder til tider var forringet, og da man af sikkerhedsårsager skulle være helt sikker på, hvad man snakkede om, brugte man Q-forkortelser. 
I dag bruges nogle få stadig inden for flyvemeteorologien.

QFE = Lufttrykket i lufthavnens referencepunkt. Dvs. at med højdemåleren indstillet på QFE skal den vise 0ft (nul) når du står på jorden i referencepunktet (pladsens officielle niveau) . 
QNH = Lufttrykket reduceret til MSL (mean sea level) i Standardatmosfæren (se standardatmosfæren). Dvs at med højdemåleren, indstillet på QNH, vil den vise pladsens sande højde over MSL. 
QFF = Lufttrykket reduceret til MSL i den aktuelle atmosfære (meteorologernes QNH). Ved reduktion til MSL tages bl.a højde for temperaturen. QFF bruges på vejrkortene til trykanalysering. 
QNE = Hvad vil højden på min højdemåler vise, hvis jeg lander med højdemåleren indstillet på 1013,25 hPa? 
QBB = Skyhøjden over lufthavnens officielle niveau (normalt i meter). 
QAO = Vindretning (true) og -hastighed, over et sted eller over en zone (område) i forskellige højder (FL/altitudes), på et tidspunkt eller over et tidsinterval.

og til slut nogle mere historiske:

QMU = Temperatur og dugpunkt på lufthavnen. 
QNT = Den maksimale vindhastighed på lufthavnen.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...