Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Passatvinde

Vindsystem Det Globale

Passaterne opstår ved dannelsen af den generelle globale trykfordeling, se "vindsystem (det globale)".

Når vi ser på den nordlige halvkugle af jorden, vil vi her finde Nordøstpassaten, som bevæger sig fra det suptropiske højtryksbælte (ca. 30 grader N) mod syd til den Intertropiske Konvergenszone i ækvatorområdet (ITK, ITCZ eller Kalmebæltet). Pga. corioliskraften vil vinden blive afbøjet til højre, og herved får vi dannet Nordøstpassaten.

Spejlvendt vil vi på den sydlige halvkugle opleve, at der dannes Sydøstpassaten.

Passatvinde kaldes også for Tradewinds. Ordet "Tradewinds" stammer fra sejlskibstiden, hvor handelsfolk (handel=trade) brugte Nordøstpassaten til at komme fra Europa til Amerika. Også i dag kan handelsskibe via Rutevejledningstjenester udnytte kendskabet til disse fremherskende vindsystemer.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...