Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Okklusion

En okklusion eller okkluderet front betyder, at koldfronten har indhentet varmfronten (se tegning). Der er to typer af okklusioner:

Varmfrontsokklusion vil sige, at da koldluften foran varmfronten er koldere (og tungere) end koldluften bag koldfronten, vil koldfronten bevæge sig op over varmfrontsfladen, og frontstrukturen ved overfladen vil ligne varmfronten. Da varmluften er ”tvunget” til vejrs, vil frontens energi (brændstof) være reduceret, og vi vil normalt opleve en svagere frontstuktur end ved varmfronten.

Koldfrontsokklusion vil sige, at vi har koldere luft bag koldfronten end foran varmfronten. Derfor presses varmfronten op over koldfronten, og fronten vil ved overfladen fungere som koldfront, dog svækket.

Okklusioner

Se de forskellige fronttyper under fronttyper.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...