Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Monsun

Den mest kendte monsun i verden er sommer- og vintermonsunen over Indien.
Monsunen svarer til en forstørret land- og søbrise (se land- og søbriser).

Sommermonsun: Om sommeren vil Indien blive kraftigt opvarmet, og der vil dannes et termal-lavtryk over Indien (se lavtryk). Herved vil varm, fugtig luft fra Det Indiske Ocean blive ført ind over Indien fra syd og sydvest og her stige til vejrs. Herved dannes over store områder cumulonimbus-skyer (Cb-skyer) med regn- og tordenbyger. Nedbørsmængden i Indien på denne årsid forstærkes yderligere af orografisk nedbør som dannes på sydsiden af Himalaya pga hævningen af varm og fugtig luft fra syd. Disse faktorer giver tilsammen store vandmængder i de Indiske floder (bl.a. Ganges), så sommermunsunen i Indien er en meget våd men også uundværlig periode (risdyrkning).

Vintermonsun: Der er nu køligt over Indien og varmt over Det Indiske Ocean og vejret over Indien er nu styret af det enorme Sibiriske højtryk. Luften fra højtrykket vil blæse fra nordøst ned over Indien men skal først forcere Himalaya-bjergkomplekset. Her afgives fugtigheden (regnen) på nordsiden af bjergene (se føhn) og vil komme ned over Indien som en kølig men tør og klar luft fra nordøst, vintermonsun.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...