Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Land- og søbriser

Dannes ved uens opvarmning af land/vand og vil i Danmark typisk optræde i forårsmånederne til ind i juli måned. Hvis landområder i løbet af formiddagen opvarmes og bliver varmere end det tilstødende vand, vil der i løbet af formiddagen dannes et (termal)lavtryk over land, og hermed et tilsvarende højtryksområde over vand. Herved vil luften fra vand (højtryk) bevæge sig ind over kysten og videre ind over landområdet (lavtryk) og dette kaldes Søbrise. Vi regner med klassisk at skulle have en temperaturforskel på 5 grader eller mere mellem land og vand, for at få startet søbrisen. Jo større temperaturforskel, jo kraftigere vind.

Om aftenen når solopvarmingen af jorden er endt, og jorden pga. udstråling bliver afkølet, vil temperaturen efterhånden være højere over vand end over land. Vandtemperaturen og dermed lufttemperaturen over hav kan i løbet af et døgn højst variere een grad, mens lufttemperaturen over land i forårsmånederne i løbet af et døgn kan variere ganske meget. Vi vil nu have lavtryk over vand og højtryk over land, da temperaturen over hav vil være højere end over land, og hermed starter Landbrisen, som er modsat rettet Søbrisen, altså fra land ud over vand, men noget svagere.

Sommer- og vintermonsunen over Indien er i realiteten store land- og søbriser som har en årsvariation i stedet for en døgnvariation (se monsun).

Se endvidere artiklerne Søbriser i Danmark og Svenskerne stjæler vinden.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...