Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Konvergenszone

En konvergenszone opstår i et område hvor to vindsystemer med forskellig vindretning mødes (støder sammen) langs en linie. Herved løftes luften op langs linien, og der dannes normalt cumulusskyer (Cu) og cumulonimbusskyer (Cb) og dermed bygevejr, som lokalt kan være ledsaget af torden. En konvergenszone betegnes også som en konvergenslinie.

Vi oplever også Squall lines som er ekstremt krafige konvergenslinier, og som kan optræde foran en koldfront, parallelt med fronten. Der er her tale om udbredt kraftig bygeagtig nedbør ledsaget af torden. Derfor advares luftfarten om, via Sigmets, at holde sig uden for området pga. kraftig turbulens og isning samt torden.

Den mest kendte konvergenszone er "Den Intertropiske Konvergenszone" (ITCZ), som strækker sig hele vejen rundt om jorden nær ækvator. Den dannes hvor nordøstpassaten møder sydøstpassaten, kan ses og følges på vore satellitbilleder og består udbredt af Cu- og Cb-skyer med mange regn- og tordenbyger.

Konvergens5 2  Konvergens6 2

 På globe-billedet til venstre er jorden delt op i en højre halvdel som viser billedet visuelt, og en venstre del som er et infrarødt billede. Her vil kolde områder blive hvide, og her kan vi se toppen af de bygeskyer (CB) som dækker ækvatorområdet. Billederne er fra SMHI.

I Danmark optræder der i forårs- og sommermånederne til tider en mere fredelig konvergenszone, nemlig en søbrisefront, der klassisk ligger langs den jyske højderyg normalt uden nedbør, men med en udbredt linie af Cu-skyer. Se billede fra artiklen "Svenskerne stjæler vinden".

Nedenfor ses en konvergenslinie fra 2019 som strækker sig fra syd om Anholt og ned gennem Øresund (billederne er fra samme tidspunkt). Linien over Danmark var næsten stationær og bestod i næsten 6 timer inden den bevægede sig mod sydøst under opløsning. Konvergenslinien var ledsaget kraftig regn og hagl og lokalt torden.

Konvergens3 2  Konvergens7 2

Billedet til venstre er en ASXX-analyse fra UK Met OFFICE, mens billedet til højre er et radarbillede fra DMI.

 

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...