Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Koldfront

Når en koldfront passerer et område, vil varm luft bliver erstattet af kold luft. Koldfronten har en hældning på 1:50 og er altså noget stejlere end varmfronten. Den varme luft vil blive skubbet op foran og over koldfrontsfladen, hvorved der bliver dannet frontskyer. Nedbørsområdet vil være smallere end ved varmfronten, og nedbøren vil ofte være mere bygeagtig pga. konvektive skyer (Cu/Cb-skyer) i fronten. Dette vil ofte give større nedbørsmængder, og i forbindelse med koldfronten kan vi opleve tordenvejr. Vinden vil normalt dreje fra sydvest til nordvest ved koldfrontspassagen. Maritim Tropikluft (mT) vil bliver erstattet af maritim Polarluft (mP). Før passagen oplever vi dis/finregn og lave skyer, i fronten bygeagtig nedbør og efter fronten opklaring med god sigt, vekslende skydække (Cu-skyer) og til tider byger (Cb-skyer). Dette kaldes også "bagside-vejr". 

Koldfronten vil bevæge sig hurtigere end varmfronten, da bevægelsesenergien alene skal bruges til at bevæge fronten. Når koldfronten indhenter varmfronten opstår en okklusion (okkluderet front). Se herom under okklusion

Koldfronten bevæger sig normalt med ca. 60% af vindhastigheden i 500hPa-fladen (18000ft = ca 6km) (se frontsystem).

Se de forskellige fronttyper under fronttyper.

• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Maecus Cu/Cb skyer står for cumulus- og cumulonimbusskyer. Se mere på forsiden under Skybilleder og i ordbogen under Skyer.
lørdag d. 26. september 2015 kl. 08:35
skrev:
jeg forstå ikke hvad su mener med cu/cb skyer?
fredag d. 25. september 2015 kl. 12:33