Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Katabatisk vind

Katabatisk vind er en relativ kold faldvind (vind som falder ned langs en bjergside), som bevæger sig fra et højere liggende bjerg-plateau ned gennem skrænter og dale til lavereliggende områder omkring bjerget. 
Katabatisk vind dannes ved, at luften over bjerg-plateauet gennem en periode bliver afkølet - f.eks ved svag vind og klart vejr. Herved bliver luften kold og tung og vil ved udefrakommende påvirkning (f.eks. et frontlavtryk som nærmer sig) sætte sig i bevægelse nedad. 
På Grønland oplever man mange steder disse kolde faldvinde, som her skyldes, at luften bliver kraftigt afkølet over is-kappen (indlandsisen). 
I Grønnedal (en flådestation ved Ivigtut på Grønland) oplever man jævnligt en katabatisk vind, som her kaldes Sydost. Denne når ofte op på 110 knob (55 m/sek) og har extremt været oppe på 135 knob, hvilket svarer til 250 km/t. Ved disse høje vindstyrker er det ikke muligt for et menneske at stå oprejst (hvilket en del marinesoldater opdagede under mit ophold på basen i 1966/67 som værnepligtig meteorolog fra flyvevåbnet). 
På Grønland har man også en anden berømt og meget kraftig katabatisk vind, Piterac, som optræder på østkysten af Grønland ved Tasiilaq (Angmagssalik). Meget kold luft på indlandisen bliver sat i bevægelse og strømmer gennem en dal ud over Danmarksstrædet, nær Tasiilaq. 
I Europa er der en kendt katabatisk vind med navnet Bora. Den optræder ved Dalmatien-kysten ved Kroatien. Da jeg selv oplevede Boraen i 1973, vil jeg anslå vindhastigheden til 25-40 knob (det ruskede godt i bilen som svajede frem og tilbage!). 
Som omtalt har jeg selv oplevet både Bora og Sydost, og begge står for mig som en stor naturoplevelse. 

• • •

Kommentarer:

skrev:
Tak for en god og informativ beskrivelse med personlige observationer.
søndag d. 19. marts 2017 kl. 13:26