Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Isslag

Der vil være tale om regn, som er dannet på normal måde (se f.eks. under varmfront), men som efterfølgende bevæger sig ned i et bundlag (oftest nær overfladen) med negative temperaturer. Regnen vil så være underkølet (flydende nedbør ved negative temperaturer), og hvis en genstand (bil, fly, æbletræ m.m.) bliver ramt, vil nedbøren fryse spontant som et "is-panser", og vi taler om isslag.

Inden for luftfarten er dette et meget alvorligt vejrfænomen, idet en flyvinge, som bliver ramt af underkølet regn, bliver delvis deformeret af isdannelser og kan miste opdriften. Herved er der fare for, at der kan opstå alvorlige ulykker. Derfor varsler flyvemeteorologerne piloter i god tid, hvis der er fare for underkølet nedbør i det område, der gennemflyves. Vi taler inden for luftfarten om "klaris".

For almenheden er det også farligt, idet det giver spejlglatte veje, cykelstier og gangstier også med risiko for ulykker til følge!

Se underkølet regn.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...