Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Inversion

I en standard-atmosfære vil temperaturen aftage med stigende højde (luften vil være instabil (ustabil)), men i den aktuelle atmosfære oplever vi ofte situationer, hvor temperaturen tiltager med højden. Vi kan have 10 grader ved jordoverfladen, men i 1000 meters højde har vi f.eks. 20 grader. Vi har her en inversion mellem overfladen og 1000m. Da den "ligger" på overfladen kaldes den en bundinversion. Bundinversioner dannes ofte om natten i forbindelse med afkøling af jordoverfladen. I inversionslaget vil luften være stabil, hvilket betyder, at der ikke er vertikal omrøring. Ved bundinversion holdes luften således bundet ved overfladen, og vi oplever ofte tåge, dis og smog.

Inversioner findes også i forskellige højder oppe i atmosfæren (se frontinversion og subsidensinversion).

• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Hans. Ja det har du sikkert😊 Håber at udsigterne passede😉 Også godt nytår til dig. Mange hilsner Steen.
mandag d. 8. januar 2018 kl. 13:53
skrev:
Det var sør'me en flot side - som jeg helt tilfældigt faldt over! Jeg var i perioden 1958 - 2000 pilot i flyvevåbnet, og har derfor med stor sandsynlighed brugt dine 'produkter' adskillige gange...tak og godt nytår!
lørdag d. 6. januar 2018 kl. 12:16