Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Intertropisk konvergenszone

Den Intertropiske Konvergenszone, som også kaldes ITK, ITCZ eller Kalmebæltet, dannes i området omkring ækvator, hvor Nordøstpassaten fra den nordlige halvkugle møder Sydøstpassaten fra den sydlige halvkugle. I dette område vil det være udbredt med regn- og tordenbyger pga den kraftige opvarmning. Dette bælte rundt om ækvator kan tydeligt ses på de globale satellitbilleder (se figuren nedenfor). ITK bevæger sig grundet jordens hældning mod nord, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, og mod syd om vinteren. ITK er ikke en ret linie øst/vest men bølger med store bølger, og det skyldes at landmasser varmes hurtigere op end havområder. Endvidere har store havstrømme også en indvirkning på positionen.

Når vi har sommersolhverv vil ITK over Afrika, Asien og Mellemamerika være nået op mellem 10 og 20 grader nord, mens den over Stillehavet og østlige Atlanterhav ligger mellem 5 og 10 grader nord. Det er her vi fra august får startet sæsonen for Tropiske Cykloner i nordlige Atlant.

Når vi har vintersolhverv ligger ITK syd for ækvator, men over Atlanten og østlige Stillehav kommer den ikke længere ned end max 5 grader syd. Det er derfor der ikke optræder Tropiske Cykloner i disse områder. Over landmasser kommer den ikke så lang mod syd når vi har vinter, som den kommer mod nord når vi har sommer, og det skyldes bl.a. at landmasserne er dominerende på den nordlige halvkugle.

Tropiske Cykloner dannes som Tropiske Storme i ITK når denne er mindst 5 grader væk fra ækvator nord/syd. Dette skyldes at corioliskraften ikke virker i dette område.

 

Konvergens5 2  Konvergens6 2

 På globe-billedet til venstre er jorden delt op i en højre halvdel som viser billedet visuelt, og en venstre del som er et infrarødt billede. Her vil kolde områder blive hvide, og her kan vi se toppen af de bygeskyer (CB) som dækker ækvatorområdet. Billederne er fra SMHI.

Se konvergenszone og vindsystem (det globale)
• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...