Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Højtryk

Et højtryk er defineret som et område med højere tryk end omgivelserne. Grafisk kan højtrykket betragtes som en skål med bunden i vejret, og højtrykskernen er der, hvor bunden stikker højest op i luften. Luften vil i højtrykket fra højden synke ned i centret (og udtørre), og vinden vil fra bunden af højtrykket bevæge sig ud til omgivelserne (ligesom en væske fra toppen af skålens bund vil flyde ud til siderne).

Ligesom under "Lavtryk" er der her tale om to typer højtryk: Det Dynamiske Højtryk Og Det Termale Højtryk.

Det Dynamiske Højtryk finder vi i Det Suptropiske Højtryksbælte, som strækker sig hele vejen rundt om jorden. Det findes klassisk 30 grader nord og syd for ækvator (Azoer-højtrykket). Højtrykket er varmkernet og vil med højden forstærkes. Det kaldes derfor et "blokerende" højtryk. Da luften som sagt synker ned i højtryk, vil vi i Det Suptropiske Højtryksbælte opleve solrigt, tørt og varmt vejr. Fra højtryksbæltet vil vinden mod nord danne Vestenvindsbæltet og mod syd Nordøstpassaten.

Det Termale Højtryk findes på polerne, Nordpolen og Antarktis. Disse højtryk er koldkernede og vil med højden ændres til lavtryk. Også i disse højtryksområder er der generelt tørt og solrigt vejr, men meget koldt i vinterperioden. På sydsiden af de polare højtryksområder dannes De Polare Østenvindsbælter (Polar Easterlies) både på den sydlige og nordlige halvkugle.

Sammenholdt med "Lavtryk" ser vi, at trykket i højden over Polerne vil være eet stort lavtryksområde, mens vi over Ækvatorområdet har et stort højtryksbælte, altså en mere simpel trykfordeling end ved jorden. Dette afstedkommer, at vinden i højden, på både den nordlige og sydlige halvkugle, er vestenvindsbælter! (Se under: Vindsystem - Det Globale)

Højtryk

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...