Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Hagl

Hagl opstår i forbindelse med Cb-skyer (cumulonimbus).

Cumulonimbus er cumulus congestus (se skybilleder) som er begyndt at ”ise” i toppen og som er ved at overgå til Cb. Cb er en nedbørssky som giver byger, heriblandt haglbyger.

Haglene begynder som frosne dråber (se nedbørsdannelse) som falder mod overfladen. Pga de kraftige op- og nedvinde som vi har i Cb’en vil de frosne regndråber flere gange igen blive ført til vejrs, hvor de ved ”sammenstødseffekten” vil ramme under(af)kølede dråber. Disse vil fryse og danne et tyndt lag is oven på den frosne kerne af regn/sne. Denne vil igen falde mod overfladen, og i bunde af skyen igen blive ført til vejrs pga opvinde. Til sidst er haglet så stort/tungt at det falder til overfladen. Hvis man skærer igennem ishagl vil man, lige som årringene på et træ, se flere lag, og hvert lag på ishaglet fortæller hvor mange gange haglet har været sendt op og ned i Cb’en.

Der er tale om tre hagltyper.

  1. Snehagl. 2-5 mm i diameter. Er hvide og ligner ”flamingokugler”. Har struktur som presset sne (porøs overflade) og hopper når den rammer overfladen. Er den mest normale hagltype i Danmark.
  2. Små ishagl. Mindre end 5 mm i diameter. Overfladen består af frossen vand, og haglet er hårdt og delvis gennemsigtigt. Bliver liggende når det rammer overfladen.
  3. Store ishagl. 5-50 mm. Fremstæder som uregelmæssige store iskugler. Disse hagl forekommer oftest i subtroperne eller troperne, og kan foranledige store ødelæggelser som yderligere forstærkes af at de ofte er ledsaget af kraftige vinde og vindstød. For flytrafikken er det et extremt farligt vejrfænomen da det kan deformere bl.a. vinger og ødelægge elektronisk udstyr. Al luftfart advares derfor om forekomsten af Cb’ere.
• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Finn. Der er ingen nedbørsform der hedder snekorn! Der er Kornsne=snowgrains (SG) som er frosne finregnsdråber, og Iskorn=ice pellets (PC) som er frosne regndråber. Se i ordbogen under Underkølet regn. Ishagl og Iskorn kan minde om hinanden. Forskellen er a Iskorn er en gennemskinnelig iskugle, mens Ishagl består af flere lag is oven på hinanden. Søg begge nedbørsformer i søgefeltet på forsiden af dette site. Du kan læse mere om nedbørsformer generelt, ved under ”artikler” at søge TAF – en nøjagtig vejrudsigt. Håber at det afklarer dit problem. God jagt. Hilsen Steen
mandag d. 25. april 2016 kl. 07:40
skrev:
Jeg blev engang uddannet vejrobservatør ved Flyvevejrtjenesten i Kastrup, og da lærte jeg bl.a. om forskellen på hagl og snekorn (snowgrains). Nu lader det til, at betegnelsen 'snekorn' ikke længere eksisterer. Kan i hvert fald ikke findes ved søgning. Er det hvad man nu kalder 'snehagl' ? Spørger, fordi 'der lige kom et læs forbi' her hvor jeg bor på Sydfyn :-D
søndag d. 24. april 2016 kl. 13:17