Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Front

En front er defineret som skillefladen mellem to luftmasser. Der er på vore breddegrader normalt tale om de to luftmasser polarluft (koldluft) og tropikluft (varmluft). En luftmasse er en stor horisontal udbredt mængde luft med ensartede egenskaber mht. temperatur og fugtighed. Polarluften vil normalt ligge mod nord og tropikluften mod syd. Hvor disse luftmasser "læner" sig op ad hinanden med den kolde, tunge luft nederst og den varme, lette luft øverst, vil vi have en ret markant (stationær) frontzone vest-øst, som kaldes Polarfronten. Om vinteren optræder der over det nordlige Skandinavien til tider endnu en front, Artikfronten, som skiller artikluft og polarluft, hvor artikluften ligger nord for polarluften. 
Når fronten bliver påvirket/skubbet af et eller andet, f.eks. en lavtryksudvikling på fronten, vil den sættes i bevægelse. Når fronten bevæger sig mod nord vil den, fra en stationær front, blive varmfront, og når den bevæger sig mod syd, vil den blive en koldfront. 
Se koldfront, varmfront, okklusion og luftmasser.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...