Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Føhn

Føhn er en varm og tør faldvind (vind som falder ned langs en bjergside), som forekommer på læsiden af et bjergområde. 
I Danmark kender vi især føhnen fra Sydnorge, hvor den giver varmt og solrigt vejr over Skagerrak og Nordjylland og ofte længere ned over Danmark. Den bliver her dannet, når fugtig luft blæser fra nordnordvest ind på Sydvestnorge (området mellem Bergen og Stavanger). Herved tvinges luften op over Sydnorge for derpå at falde ned i Skagerrak-området som føhn. 
Ved hævningen op over Sydvestnorge kondenserer (fortættes) luften og afgiver normalt en del nedbør. Der er tale om store årlige nedbørmængder i området fra Bergen til Stavanger. Til gengæld oplever vi på læsiden (ved Kristianssand og over Skagerrak) tilsvarende små nedbørsmængder.

Lad os lave et regneforsøg: Vi går ud fra, at Sydnorge er omkring 5000ft (ca. 1600m) høj. Når luften hæves op på vindsiden, vil temperaturen, mens den er tør, aftage 3 grader pr. 1000ft/300m. Dette kaldes den tøradiabatiske temperaturgradient. Når luften i f.eks. 1000ft er blevet mættet pga. hævningen, aftager temperaturen nu 1,5 grader pr. 1000ft (fugtadiabatisk temperaturgradient). Grunden til, at temperaturen aftager mindre i fugtig end i tør luft, er, at der ved kondensationen frigøres varme, som tilføres luften. 
Når vinden falder ned på læsiden, vil den øjeblikkelig blive udtørret (pga. opvarmning) og vil derfor hele vejen ned opvarmes med 3 grader pr. 1000ft. 
Hvis vi siger, at temperaturen på vindsiden er 18 grader, vil den først aftage 3 grader (1000ft (tør)) og derefter 6 grader (4000ft (fugtig)). Dvs. at temperaturen på toppen vil være 9 grader. Da luften på læsiden hele vejen ned opvarmes 3 grader pr. 1000ft, vil den opvarmes 15 grader. Dvs. at lufttemperaturen ved overfladen er 24 grader til forskel fra 18 grader på vindsiden. Dette kaldes føhn-effekt: køligt, skyet og regnfuldt på vindsiden, men varmt og solrigt på læsiden.

Et andet sted i Europa hvor danskerne kan opleve føhnen er i Alperne. Hvis vi har nordvestenvind ned gennem Tyskland, vil luften blive presset op over Alperne og synke ned på den italienske side. Mange danske bilister på vej til Italien har ved passage af Alperne opdaget, at de i det sydlige Tyskland har kørt i overskyet og køligt vejr med regn, men når de kommer over Alperne og kører ned i det nordlige Italien, skinner solen fra en skyfri himmel, og det er varmt. Alperne er ca. 10.000ft (ca. 3,2km) høj, og vi får derfor en kraftigere føhn-effekt end ved Sydnorge, som kun er ca 1,6km høj.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...