Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Dugpunktsspredning

Forskellen mellem temperatur og dugpunktstemperatur udtrykt i grader, f.eks. 4 grader. Jo større dugpunktsspredning, jo mere tør er luften, og omvendt er luften fugtigere jo mindre spredning. Når vi har en dugpunktsspredning på 0 grader, er luften mættet, dvs. den relative fugtighed er 100%. Dugpunktsspredningen kan bruges ved udregning af skybasen (bunden) af cumulusskyer (Cu), som er konvektive skyer. De kaldes også populært "blomkåls-skyer". Ved at gange dugpunktsspredningen med 400 får man Cu-basen i ft. Eks: Temperaturen er (eller bliver) 15 grader og dugpunktstemperaturen er 8 grader. Dugpunktsspredningen er 7 grader ganget med 400, dvs. højden til undersiden af Cu-skyerne (basen) er 2800ft.

• • •

Kommentarer:

skrev:
Hej Martin Nej du skal gange med 400. Når man udregner basen af Cu/Cb skyer bruger man et Temp-diagram papir. Her følges tøradiabaten opad fra den aktuelle eller forventede temperatur ved overfladen. Fra dugstemperaturen ved overfladen følges Q-linien opad. Den markerer værdien for ”uændret blandingsforhold”. Hvor disse to linjer passerer hinanden har du basen af Cu/Cb skyerne. Ved stor dugpunktsspredning vil linjerne skærer hinanden højere oppe, og modsat. Metoden blev og bliver stadig brugt. Tidligere sendte tillige vejrballoner op for at måle skybasen af alle skyer. I dag bruger man mest elektronisk skyhøjdemåling. Prøv en dag med Cu-vejr at gå ind på Taf/Metar oversætteren og udvælg en Metar og prøv metoden af og du vil opleve at den stemmer nøjagtigt.
tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 07:51
skrev:
Om tøradiabat skrives der følgende: "Den tøradiabatisk temperturgradient udtrykkes ved en temperaturkurve hvor temperaturen aftager med 3 grader pr 1000ft (300meter), og som viser ændringen af en luftpartikels temperatur op gennem atfosfæren. Luft betragtes som tør når den relative fugtighed er mindre end 100 procent." Hvis regnestykkerne skal hænge sammen skal man vel gange med 300 og ikke 400?
søndag d. 25. februar 2018 kl. 11:16