Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk

Klassisk vil frontlavtryk og frontbølger på polarfronten udvikles ved New Foundland, for herefter at bevæge sig mod øst, syd om Island, og videre mod centrale Skandinavien, men i virkeligheden vil lavtrykkene ofte følge mange forskellige baner styret af den skiftende højdestrømning.

Vi ser her på den klassiske udvikling, og her vil frontlavtrykkene under deres bevægelse mod øst uddybes, og der vil sædvanligvis dannes nye frontbølger på polarfronten vest for hovedlavtrykket. Vi får herved dannet en Cyklonfamilie. Frontbølgerne vil på deres vej østover efterhånden okkludere (se okklusion), hvorefter energien bliver opbrugt og lavtrykket svækkes.

På skitsen ser vi den mest udviklede frontbølge til højre på skitsen og de nye frontbølger til venstre.

Cyklonfamilie

Se frontsystem
• • •

Kommentarer:

skrev:
Jeg forstår det simpelthen ikke.....
tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 11:48