Opslagsord Advektion Advektionståge Anabatisk vind Atmosfæren Bagsidevejr Bjergbølger Bora Chill-factor Col Contrails Corona Cyklonfamilie / Vandrende Lavtryk Dis (tågedis) Dis (tørdis) Dråbestørrelse (Sky og Nedbør) Dugpunktsspredning Dugpunktstemperatur Finregn Flyvesigtbarhed Friktionslag Front Frontbølge Frontinversion Frontsystem Fronttyper Fronttåge Fugtadiabat Føhn Geostrofisk vind Gradientvind Gustfront Hagl Halo Havgus Hvid jul Højtryk Intertropisk konvergenszone Inversion Isallobarer Iskorn Islag Isning Isobarer Isobarflader Isohypser Isotacher Isotermer Isslag Jetstråle / Jetstrøm Jordvind Katabatisk vind Klaris Koldfront Konvektion Konvergenszone Kornsne Kraftig regn Kuldeindeks Kuling Land- og søbriser Lav jordtåge Lavtryk Luftmasser Lyn Maksimum-temperatur Microburst Minimum-temperatur Monsun Nedbørsdannelse Okklusion Orkan Orografisk tåge Passatvinde Pseudotemp Q-forkortelser Radiosonde Regn Regnbue Relativ fugtighed Rimis Rimtåge Ryg Saddelpunkt Sigtbarhed Skybrud Skydannelse Skyer Skyhøjde / Skybase Snefygning Stabil/Instabil atmosfære Temperaturmåling Standardatmosfæren Storm Strålingståge Subsidensinversion Søbriser Sørøg Temp Temperatur Termik Torden Tropisk cyklon Tropopause Trug Tryksystemer Turbulens (CAT) Vind og vindstød Tåge Tågebanker Tøradiabat Udløsningstemperatur for termik Underkølet finregn (Underafkølet) Underkølet regn (Underafkølet) Varmfront Vindens ændring i friktionslaget Vindhastigheder Vindsystem (Det Globale) Vindvariation i løbet af døgnet Wind shear

Atmosfæren

Atmosfæren er det luftlag, som omkranser jordoverfladen. Af de nederste 3 lag i atmosfæren hedder det underste troposfæren. Oven på dette ligger stratosfæren og derover mesosfæren. Skillefladen mellem troposfæren og stratosfæren kaldes tropopausen.

Atmosfæren

Som sagt heder det nederste lag troposfæren eller vejrlaget, idet det er i dette lag, at alt vejr udvikles og optræder. Toppen af laget er ca. 9km over polerne og op til 18km over ækvator. Tykkelsen svarer til, at man tager et menneskehår og lægger oven på en fodbold. Fantastisk at tænke sig at alt vejr inkl. tropiske cykloner, store tordenvejr, orkaner m.m. optræder i dette tynde lag. Temperaturen vil i store træk aftage op gennem troposfæren. 
I luftfartens standartatmosfære er højden af troposfæren 36.089ft (ca. 11km), og man har fastsat, at temperaturen ved overfladen er plus 15 grader og i toppen (tropopausen) minus 56,5 grader. 
I den aktuelle atmosfære vil temperaturen i toppen af troposfæren variere en del, med koldeste temperaturer over ækvator og varmeste over polerne. Modsat oplever vi jo, at det ved overfladen er varmest nær ækvator og koldt på polerne. 
Luften i troposfæren består primært af ilt (21%) og kvælstof (78%). Den eneste variable ingrediens er vanddamp.

Næste lag hedder stratosfæren, og området mellem troposfæren og stratosfæren hedder, som før omtalt, tropopausen. Tropopausen er ikke en ubrudt flade rundt om jorden, men vil ved luftmasseskellene overlappe hinanden med den højeste tropopause over ækvator og den laveste over polerne. Det er i disse tropopause-brud, at vi finder jetstrålerne. 
Stratosfæren rækker op til 50km, og i de laveste 20km hersker isotermi, dvs. uændret temperatur med højde. Heroppe er meget tørt, og der findes ikke noget ”vejr”.

Over stratosfæren møder vi mesosfæren, som strækker sig fra 50km op til ca 80km´s højde.

• • •

Kommentarer:

Der er endnu ikke skrevet nogle kommentarer...